นายมานัด ยกระดับการนัดหมาย สู่ยอดขายที่เติบโต

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

  


ระบบนัดหมายออนไลน์

 เว็บแอพพลิเคชั่นในการจัดการนัดหมาย ที่เป็นระบบเชื่อมโยงถึง Smartphone

โดยการใช้แพลตฟอร์ม 9 MA-NAD ร่วมกัน
 

 

การใช้งานร่วมกับระบบบัตรคิวอัตโนมัติออนไลน์

เมื่อลูกค้ามาตรงเวลา ก็สามารถเข้าสู่ระบบ 9 MA-NAD ได้ทันที

สามารถกำหนด สิทธิเร่งด่วน เพื่อให้บริการได้อย่างประทับใจ

การขานเรียกคิวสามารถแสดงผ่านระบบ Digital Signage ได้ทั่วทั้งพื้นที่อาคาร และในมือถือของลูกค้า


ทำไมต้องระบบคิวอัตโนมัติ?

ทำให้การออกเลขคิวรวดเร็วและทำให้มีจุดออกบัตรคิวได้หลายๆ แห่งทั้งอาคาร

โดยไม่จำกัดจุดใดจุดหนึ่งไว้เท่านั้น ลูกค้าสมาชิกจะได้รับการเรียกคิวผ่าน Smartphone

และลดความแออัดในพื้นที่รอคอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Visitors: 41,211