ผลิตภัณฑ์และบริการ 

  


ระบบนัดหมายออนไลน์

 เว็บแอพพลิเคชั่นในการจัดการนัดหมาย ที่เป็นระบบเชื่อมโยงถึง Smartphone

โดยการใช้แพลตฟอร์ม 9MANAD ร่วมกัน
 

 


การใช้งานร่วมกับระบบคิวอัตโนมัติ

สำหรับลูกค้าสมาชิกที่เข้ามารับบริการสามารถรับเลขคิว เข้าสู่ระบบ 9-MANAD ได้ทันที

และสามารถกำหนดให้การให้บริการใดๆ ได้รับสิทธิเร่งด่วนในการให้บริการได้อย่างประทับใจ

การขานเรียกคิวสามารถแสดงผ่านระบบ Digital Signage ทั่วทั้งอาคาร


ทำไมต้องระบบคิวอัตโนมัติ?

ทำให้การออกเลขคิวรวดเร็วและทำให้มีจุดออกบัตรคิวได้หลายๆ แห่งทั้งอาคาร

โดยไม่จำกัดจุดใดจุดหนึ่งไว้เท่านั้น ลูกค้าสมาชิกจะได้รับการเรียกคิวผ่าน Smartphone

และลดความแออัดในพื้นที่รอคอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ