ทำไมต้องระบบคิวอัตโนมัติ?

ทำให้การออกเลขคิวรวดเร็วและทำให้มีจุดออกบัตรคิวได้หลายๆ แห่งทั้งอาคาร

โดยไม่จำกัดจุดใดจุดหนึ่งไว้เท่านั้น ลูกค้าสมาชิกจะได้รับการเรียกคิวผ่าน Smartphone

และลดความแออัดในพื้นที่รอคอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

Visitors: 45,919