ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Link Digest
dot
dot
Interesting!!!
dot
bulletGoogle Analytic
bulletกระเป๋า
bulletรับสร้างบ้าน
bulletแปลเอกสาร
bulletแหวนเพชร
bulletรับแปลภาษา
dot
ธนาคาร การเงิน
dot
bulletธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
bulletธนาคารกรุงเทพ
bulletธนาคารกรุงไทย
bulletธนาคารกสิกรไทย
bulletธนาคารไทยพาณิชย์
bulletSME Bank
bulletTMB
bulletธนาคารออมสิน
bulletอยุธยา แฟกตอริ่ง


สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


Dealer Application
             สำหรับท่านที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ทั้งใน กรุงเทพมหานคร หรือส่วนภูมิภาค กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ แล้วบริษัทฯ จะแจ้งเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ทราบโดยเร็วที่สุด
            ทั้งนี้ หากท่านหรือกิจการของท่านในปัจจุบัน สามารถเสริมส่งการทำงานต่อกันได้ ก็จะยิ่งทำให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
             นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เปิดรับสมัครทุกท่านที่ต้องการจะรับเป็นงานอิสระอีกด้วย
 
 
เชิญกรอกรายละเอียดด้านล่างคะ

ชื่อ-นามสกุล :  *
อีเมล :  *
โทรศัพท์ :  *
องค์กรหรือบุคคล : องค์กร
บุคคล
ชื่อองค์กร (หน่วยงานของท่าน) :
ประสบการณ์ในการทำงาน หรือรายละเอียดอื่น ๆ :
พื้นที่การขายที่ท่านมีศักยภาพ : เหนือ
พื้นที่การขายที่ท่านมีศักยภาพ : กลาง
พื้นที่การขายที่ท่านมีศักยภาพ : ใต้
พื้นที่การขายที่ท่านมีศักยภาพ : ตะวันออก
พื้นที่การขายที่ท่านมีศักยภาพ : ตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่การขายที่ท่านมีศักยภาพ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ความเข้าใจในการทำงานระบบคิว : ดี, เคยติดตั้งหรือทำงานในระบบคิว มาบ้างแล้ว
ปานกลาง, เคยได้รับรู้ข้อมูลมาก่อน
น้อย, เคยเป็นผู้ใช้งาน, เคยเห็น
ไม่เข้าใจ, ไม่ทราบว่าคืออะไร หรือใช้งานอย่างไร
สิ่งที่ท่านคาดหวังจาก SmartQ :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จำกัด
152 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ทะเบียนเลขที่ 0105558194986
โทรศัพท์ 08 9936 9551
โทรสาร 0 2975 7998
E mail to us: sale2@smart-q.com