ReadyPlanet.com
dot
dot
Link Digest
dot
bulletรวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว
dot
Mail
dot
bulletเช็คเมล Yahoo
bulletเช็คเมล G mail
bulletเช็ค เมล Hot mail
dot
Interesting!!!
dot
bulletGoogle Analytic
bulletกระเป๋า
bulletรับสร้างบ้าน
bulletแปลเอกสาร
bulletแหวนเพชร
bulletรับแปลภาษา
dot
ธนาคาร การเงิน
dot
bulletธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
bulletธนาคารกรุงเทพ
bulletธนาคารกรุงไทย
bulletธนาคารกสิกรไทย
bulletธนาคารไทยพาณิชย์
bulletSME Bank
bulletTMB
bulletธนาคารออมสิน
bulletอยุธยา แฟกตอริ่ง


สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เช่าเครื่องบิน เครื่องบิน เช่าเครื่องบินเหมาลำ เช่าเครื่องบิน เช่าเครื่อง เหมาลำ


นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)

คุณสมบัตินักพัฒนาโปรแกรมที่บริษัท ฯ ต้องการ

 1. เป็นคนดี
 2. ช/ญ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้องทุกสาขา
 4. มีความรู้ในการพัฒนาเวบไซต์ หรือ Web Service Program และฐานข้อมูล
 5. มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม และ/หรือ ฐานข้อมูล อย่างแท้จริง
 6. มีประสบการณ์ ผลงาน ในการทำงานหรือพัฒนาโปรแกรมมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 ลักษณะงาน

 • เขียนโปรแกรม Web Application และอื่น ๆ   (Programming)
 • พัฒนาระบบขึ้นใหม่ และ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม  (Renew System and/or Debugging)
 • เก็บข้อมูลความต้องการของระบบ  (Scope or set the System Requirement)
 • ออกแบบระบบแล้วพัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการ  (Design and Develop Software)
 • ทดสอบระบบ (Test and Debug)
 • จัดทำคู่มือระบบ (Manual and documentary)
 • ติดตั้ง ระบบ (System Implementation)
 • บำรุงรักษาระบบ(Sevillance and Maintenance)

 

เอกสาร ที่ใช้ในการสมัคร

 1. เรียงความหัวข้อ "เหตุผลที่ท่านคิดว่า ฉันเป็นคนดี"
 2. รูปถ่าย 1 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 6. สำเนาหลักฐานการศึกษาขั้นสูงสุด
 7. สำเนาการผ่านงาน (ถ้ามี)
 8. ใบสมัคร หรือเอกสารแจ้งรายละเอียดส่วนตัว
 9. หรือส่ง E mail ได้ที่   admin@smart-q.comระบบคิว หาคน

เจ้าหน้าที่บัญชี article
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ธุรการขาย
เจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบคิวCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สมาร์ท-คิว จำกัด
24/10 หมู่ที่ 3 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0 2888 3463, 08 6336 5946
โทรสาร 0 2888 4152
E mail to us: smartq@smart-q.com