ReadyPlanet.com
เราคือ..

บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จำกัด ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ในเรื่อง "ระบบจัดการลำดับเข้ารับบริการ" (Queuing Management System) ระบบแสดงผลสื่อดิจิตอล (Digital Signage - DIGINAGE) ระบบเสียงประกาศอัฉริยะ (Smart Announcement - SANC) เพื่อสอดรับกับความต้องการที่ไม่เหมือนกันในแต่ละธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นเพราะเรา....

  • วิจัย และพัฒนา ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ อย่างเป็นระบบสากล
  • ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมดได้เอง
  • ผ่านการทดสอบ ทดลองใช้งาน และสร้างความพึงใจให้แก่ลูกค้าทุกราย
  • ปรับแต่งซอฟท์แวร์ให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
  • ให้บริการในการดูแลรักษาระบบอย่างรวดเร็ว และไม่ผัดผ่อน
  • คิดค้น แก้ไข ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา โดยมีแผนรายปีในการพัฒนาองค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
  •  
ด้วยนโยบายหลัก
 
"เร่งรัดและทุ่มเทสรรพกำลังในการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและบริการ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการบริการอย่างสูงสุด"
 
โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้
  • พัฒนาซอฟแวร์ในระบบบริการได้ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร (อนุสิทธิบัตร) ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ

 

  • ลูกค้ามีข้อติเตียนในสินค้า และบริการ ไม่เกิน 5 ข้อติเตียนหลัก และ 30 ข้อติเตียนรอง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จำกัด
51/48 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ทะเบียนเลขที่ 0105558194986
โทรศัพท์ 0 2101 3120, 08 9936 9551, 09 2399 8895
โทรสาร -
E mail to us: sale2@smart-q.com
เป็นเพื่อนมิตรกับเราที่ Line Application
Add Line Friend