ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Link Digest
dot
dot
Interesting!!!
dot
bulletGoogle Analytic
bulletกระเป๋า
bulletรับสร้างบ้าน
bulletแปลเอกสาร
bulletแหวนเพชร
bulletรับแปลภาษา
dot
ธนาคาร การเงิน
dot
bulletธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
bulletธนาคารกรุงเทพ
bulletธนาคารกรุงไทย
bulletธนาคารกสิกรไทย
bulletธนาคารไทยพาณิชย์
bulletSME Bank
bulletTMB
bulletธนาคารออมสิน
bulletอยุธยา แฟกตอริ่ง


สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


About Us

บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จำกัด ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ในเรื่อง "ระบบจัดการลำดับเข้ารับบริการ" (Queuing Management System) ระบบแสดงผลสื่อดิจิตอล (Digital Signage - DIGINAGE) ระบบเสียงประกาศอัฉริยะ (Smart Announcement - SANC) เพื่อสอดรับกับความต้องการที่ไม่เหมือนกันในแต่ละธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ นั่นเพราะเรา....

 • วิจัย และพัฒนา ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ อย่างเป็นระบบสากล
 • ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมดได้เอง
 • ผ่านการทดสอบ ทดลองใช้งาน และสร้างความพึงใจให้แก่ลูกค้าทุกราย
 • ปรับแต่งซอฟท์แวร์ให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
 • ให้บริการในการดูแลรักษาระบบอย่างรวดเร็ว และไม่ผัดผ่อน
 • คิดค้น แก้ไข ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา โดยมีแผนรายปีในการพัฒนาองค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
 • มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 (2004)
ด้วยนโยบายหลัก
 
"เร่งรัดและทุ่มเทสรรพกำลังในการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและบริการ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการบริการ สินค้าอย่างสูงสุด"
 
โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้
 • พัฒนาซอฟแวร์ในระบบบริการได้ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร (อนุสิทธิบัตร) ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ
 • ปรับปรุงซอฟแวร์เดิมให้มีคุณสมบัติดีขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ
 • ติดตั้ง "ระบบจัดการลำดับเข้ารับบริการ" รูปแบบใหม่ กับลูกค้าไม่น้อยกว่า 70 หน่วยงาน
 • ลูกค้ามีข้อติเตียนในสินค้า และบริการ ไม่เกิน 5 ข้อติเตียนหลัก และ 30 ข้อติเตียนรอง
บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จำกัด ถือเป็นพระคุณ ที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างเราขึ้นมา และหากท่านจะกรุณาให้เกียรติเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อแนะนำ ติเตียน ได้โปรดกรอกรายละเอียดดังข้างล่างนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จำกัด
152 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ทะเบียนเลขที่ 0105558194986
โทรศัพท์ 08 9936 9551
โทรสาร 0 2975 7998
E mail to us: sale2@smart-q.com