ReadyPlanet.com
เอตทัคคะ วิศวกรรม | หนึ่งในผู้นำการพัฒนาโปรแกรมสำหรับองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

  

"SmartQ มุ่งหวังให้ผู้ใช้ตระหนักถึงการลงทุนที่คุ้มค่า ได้ผลลัพธ์จากการใช้งานที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวพร้อมบริการหลังการขายที่ดีอยู่เสมอ เพราะการมุ่งหวังให้สินค้าราคาถูก ๆ แล้วสามารถใช้งานได้อย่างประทับใจ...ไม่ได้มีอยู่จริง"

 

 

SmartQ in Your Touch


รับข้อมูล ระบบนัดหมายออนไลน์ (9MANAD) ระบบคิวอัตโนมัติ (SmartQ) หรืออื่น ๆ
 
"กดตรงนี้" ได้เลยค่ะ

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จำกัด
51/48 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ทะเบียนเลขที่ 0105558194986
โทรศัพท์ 0 2101 3120, 08 9936 9551, 09 2399 8895
โทรสาร -
E mail to us: sale2@smart-q.com
Add Line Friend